#PakCheck everything!

Bawal fake news

Ang #PakCheck ay ang fact-checking initiative ng e-Boto na naglalayong labanan and pagkalat ng misinformation online. Ang e-Boto ay kabilang sa alyansa ng mga fact-checking organizations sa pangunguna ng

Ang Hatol: Misleading

MISLEADING: Lagyan daw ng guhit sa balota ang mga ayaw na kandidato para hindi sila mabilang?

ANG HATOL: MISLEADING!

Ayon sa mga ipinapakalat na larawan, dapat daw lagyan ng guhit sa balota ang mga ayaw nating kandidato upang hindi sila mabilang sa boto. Ito ay MISLEADING! Hindi na kinakailangang markahan ang mga kandidatong hindi iboboto. 

Ayon sa COMELEC, kinakailangan lamang sundin ang paraan sa pagboto na nakaimprenta sa balota.
1) Completely blacken the inside of the circle beside the name of the desired candidate. 

(2) Use only the marking pen provided for blackening the circles.

(3) Do not blacken more circles that what is intended

Kung walang napupusuang kandidato sa isang posisyon, maaari lamang iwanang blangko ang kanilang mga pangalan upang mag-abstain.

Ang paglalagay ng labis na marka ay maaaring magdulot ng pagka-reject ng balota. Sa ilang pagkakataon din ay hindi na maaaring bigyan ng replacement ballot at hindi na makaboboto ang botante kapag ang sanhi ng rejection ay kaniyang sariling kasalanan. SOURCES
https://comelec.gov.ph/?r=2022NLE/BallotFaceTemplates 

https://comelec.gov.ph/index.html?r=References/RelatedLaws/OmnibusElectionCode/OECArt16

https://www.rappler.com/newsbreak/iq/229281-step-by-step-guide-voting-elections-may-13-2019/ 

https://mb.com.ph/2022/04/25/things-a-voter-needs-to-know-when-going-to-the-precinct/ Wanna help us keep it real? JOIN US!

Volunteers will undergo screening and evaluation. At dahil bawal ang fake news dito, we make sure all the information submitted and published on this website has been thoroughly reviewed and validated.

Masaya kaming ka-bonding…lalo na sa fact-checking! Contact us kung may mapapansin kang impormasyon na sa tingin mo ay kulang o mali. Please note, however, that the information you’ll provide is still subject to verification and approval.